• 100% BEATLES ÉLMÉNY // INTERNATIONAL BEATLES WEEKEND HUNGARY 2019

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT:

A Beatles Weekend weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a honlapon alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett "cookie"-kat (magyarul: sütiket) használ - amelyek segítenek fokozni a felhasználói élményt és megérteni, hogy mely infomációk és hirdetések a legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára.

A beatlesweekend.hu oldal használatával beleegyezel a sütik használatába és az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részeit is elfogadod.

Ha nem egyezel bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngésződben le kell tiltanod az általunk használt sütiket vagy el kell kerülnöd a weboldalainkat.

A Magyarországi Beatles Tehetségkutató jelentkezése során kért személyes adatokat a jelentkező / jelentkezők előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük, melyet a feliratkozás során megad, kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy a Beatles Weekend a megadott adatait kezelje, részére a Beatles Weekend Fesztivállal kapcsolatos információkat, ajánlatokat időközönként emailben elküldje. A jelentkezésedben megadott videó linket csak és kizárólag a zsűri képviselői tekintik meg, a linket sehol nem teszik közzé nyilvánosan.

A Beatles Weekend fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat – a fentiekben felsorolt adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk harmadik személyek részére.

A személyes adataid módosítását és törlését bármikor, indoklás nélkül kérheted a beatlesweekendhun@gmail.com címen emailben.  A Beatles Weekend mint adatkezelő a beatlesweekendhun@gmail.com címre beérkező törlésre/módosításra vonatkozó kérelemnek haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül tesz eleget.


Jogszabályi alapok

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőségek:

Ha úgy véled, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adataid, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozásod - az adataid kezelésének felfüggesztése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatunk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a lakóhelyed/tartózkodási helyed szerint illetékes Törvényszékhez fordulhatsz vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).


Elérhetőség:

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevételed, kérdésed, vagy javaslatod van: beatlesweekendhun@gmail.com